Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie kojarzonych przez ludzi metod stosowanych do odtworzenia przepony poziomej w zawilgoconych murach jest iniekcja krystaliczna.

Metoda ta jest oparta na obserwacji zjawiska samoorganizacji się kryształów, za którego uzasadnienia w 1977 roku IIii Prigogina otrzymał Nagrodę Nobla. Metoda ta należy do grup metod inwazyjnych, chemicznych. To znaczy, że próba wykonania wtórnej izolacji poziomej przebiega w kilku etapach. Pierwszym etapem jest wykonie otworów iniekcyjnych w murze, które to wg. wytycznych mają posiadać określoną średnicę oraz odpowiedni rozstaw, odległość wobec siebie. W drugim zaś etapie dokonuje się zwilżenie otworów iniekcyjnych wodą co prowadzi do wypłukania pozostałości zwiercin pozostałych w otworze i powoduje, że strefa wokół otworu dodatkowa zwiększa http://www.osuszaniemurow.pl swoją wilgotność. Ostatnim trzecim etapem jest przygotowanie środka iniekcyjnego , który powstaje z połączenia tuż przed wykonaniem iniekcji cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego oraz wody w odpowiednich proporcjach. Następnie wprowadza się grawitacyjnie środek iniekcyjny do wykonanych wcześniej otworów, który jednocześnie dekuje je. Tyle o samej zasadzie wykonania. A zatem czy metoda iniekcji krystalicznej sprawdzi się zawsze i w każdych warunkach? Szukając informacji na temat iniekcji krystalicznej spotykamy się z następującymi często rozbieżnymi sformułowaniami. Np. „stosowana do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia„ –http://www.izolacje.com.pl/produkt/id126,iniekcja-krystaliczna lub „… zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego (w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej” –https://www.muratorplus.pl/technika/hydroizolacje/iniekcja-krystaliczna-aa-jA6k-rjCP-U6WJ.html. Łatwo można zauważyć analizując dwa powyższe artykuły, że możliwość zastosowania iniekcji krystalicznej jest różna w różnych podaniach. Bo jeden z artykułów zakłada szerokie zastosowanie niezależnie od rodzaju użytego materiału do budowy muru a drugi artykuł już ogranicza możliwość zastosowania pisząc o szczególnie nadającym się budulcu jakim jest cegła ceramiczna i zaprawa wapienna. Właśnie jak to właściwie jest? Czy zatem iniekcja krystaliczna sprawdzi się zawsze w murach o niejednorodnej budowie np. kamienno- ceglanej? Czy raczej sprawdzi się tylko w murze o jednorodnej budowie z cegły ceramicznej pełnej palonej? TK