Kredyty hipoteczne są podstawowym mechanizmem stosowanym w wielu krajach do finansowania prywatnej własności nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Chociaż terminologia i precyzyjne formularze będą się różnić w zależności od kraju, czy miejsca (np Kredyty hipoteczne Zakopane będą inne niż te, w Poznaniu), podstawowe elementy są zwykle podobne:

  • Nieruchomość: finansowane miejsce zamieszkania. Dokładna forma własności będzie się różnić w zależności od kraju i może ograniczać możliwe rodzaje pożyczek.
  • Hipoteka: interes zabezpieczający pożyczkodawcy w nieruchomości, który może pociągać za sobą ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości lub rozporządzaniu nią. Ograniczenia mogą obejmować wymagania dotyczące zakupu ubezpieczenia domu i ubezpieczenia kredytu hipotecznego lub spłaty zaległego długu przed sprzedażą nieruchomości.
  • Kredytobiorca: osoba, która zaciąga pożyczkę, która posiada lub tworzy udział własnościowy w nieruchomości.
  • Pożyczkodawca: każdy pożyczkodawca, ale zwykle bank lub inna instytucja finansowa. (W niektórych krajach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kredytodawcami mogą być także inwestorzy, którzy posiadają udziały w hipotece poprzez zabezpieczenie zabezpieczone hipoteką. W takiej sytuacji pierwotny kredytodawca jest znany jako inicjator kredytu hipotecznego, który następnie pakuje i sprzedaje pożyczki inwestorów. płatności z kredytobiorcy są następnie zbierane przez obsługującego kredyt.)
  • Kwota główna: pierwotna wielkość pożyczki, która może obejmować niektóre inne koszty; w miarę spłacania kwoty głównej kwota spadnie.
  • Odsetki: opłata finansowa za wykorzystanie pieniędzy pożyczkodawcy.
  • Wykluczenie lub przejęcie nieruchomości: możliwość, że pożyczkodawca musi w pewnych okolicznościach przejąć, lub zająć nieruchomości, ma zasadnicze znaczenie dla kredytu hipotecznego; bez tego aspektu pożyczka prawdopodobnie nie różni się od żadnego innego rodzaju pożyczki.
  • Zakończenie: legalne wypełnienie aktu hipotecznego, a tym samym rozpoczęcie hipoteki.
  • Wykup: ostateczna spłata kwoty pozostającej do spłaty, która może być „wykupem naturalnym” na koniec zaplanowanego okresu lub wykupem ryczałtowym, zwykle wtedy, gdy pożyczkobiorca zdecyduje się sprzedać nieruchomość. Mówi się, że zamknięty rachunek hipoteczny jest „umorzony”.